Tarifes de entrada, aprovades pel Ple de la Diputació de València, en sessió celebrada el 15 de novembre del 2011, actualitzades BOP 71 (12/04/2022).

Ampliació dels supòsits d'aplicació de la tarifa reduïda i gratuïta per a visitar el Museu, que inclou la visita de la Plaça de Bous, excepte per raons tècniques, de seguretat (factors climatològics o altres) o sanitàries. 

1. Tarifa general: 2€ (IVA inclòs)

2. Tarifa reduïda: 1€ (IVA inclòs)

- Grups: deu o més persones.

- Estudiants: menors de 16 anys i tots el que estiguen cursant estudis reglats i ho acrediten (FP, Batxillerat, Universitat, etc).

- Titulars del Carnet Jove.

- Jubilats/des.

- Membres de família nombrosa, amb document acreditatiu.

- Titulars de targetes de promoció turística de la Diputació de València i Fundació Turisme València de l'Ajuntament de València.

3. Gratuïta:

- Dissabtes, diumenges, festius i día internacional de los museos (18 de maig).

- Menors de 7 anys.

- Grups escolars de cinc o més alumnes i professor/responsable acompanyant del grup.

- Persones amb discapacitat o diversitat funcional, així com la persona acompanyant sempre que aquesta siga imprescindible perquè la persona discapacitada puga realitzar la seua visita. 

- Ciutadans en situació legal de desocupació que ho acrediten.

- Membres de les següents entitats, amb acreditació: APME (Associació Professional de Museòlegs d’Espanya), ANABAD (Associació Nacional d’Arxivers, Bibliotecaris i Museòlegs), AEM (Associació Espanyola de Museòlegs), ICOM (Consell Internacional de Museus), Acadèmia de Belles Arts i Ciències, Associació de Gestors Culturals, Associació de Crítics d’Art.

- Guies locals de turisme i guies habilitats per la Generalitat Valenciana.

Itinerancia: